Informacja katastralna powiatu łańcuckiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Kontury użytków
Oznaczenia użytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Projekty ZUDP
GUS - obwody i rejony spisowe
Mapy glebowo-rolnicze
Mapa topograficzne
Tereny kolejowe
Mapa ogólnogeograficzna
Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Obszary chronionego krajobrazu
Specjalne obszary ochrony
Tereny zalewowe
Woda stuletnia
Woda dwustuletnia
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Plany urządzania lasu >Legenda<
Stowarzyszenia i kluby
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia zwykłe
Kluby sportowe
Ośrodki szkolenia kierowców
Stacje kontroli pojazdów
Instytucje
Policja
Straż pożarna
Pogotowie ratunkowe
Zarządzanie kryzysowe
Urzędy
Ośrodki zdrowia
Szpitale
Apteki
Szkoły
Inne placówki oświatowe
Biblioteki
Sport i rekreacja
Hotele
Sądy
Drogi
Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Inwestycje
Działki na sprzedaż
Działki powiatowe
Działki Skarbu Państwa
Tereny osuwiskowe >Legenda<
Trasy rowerowe
Turystyka
Strefy konserwatorskie i zabytki
Stanowiska archeologiczne
Strefy archeologiczne
Strefy konserwatorskie
Zabytki
Strefy zabytkowe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg